Religion på Egaa Gymnasium

Religion findes på Egaa Gymnasium både som obligatorisk fællesfag (C-niveau) og som valgfag (B-niveau).

Kristendom og islam kan du være sikker på at møde i religionsfaget. Af andre verdensreligioner undervises der i forskellige former for buddhisme (fx Tibetansk og Kinesisk), hinduisme og jødedom. Mindre områder som fx Scientology, New Age, Nordisk mytologi samt emner af mere sociologisk, filosofisk eller etisk art kan vi også undersøge, analysere og debattere.

 

Religion på B-niveau

Religion kan vælges på B-niveau. Faget indeholder forløb i en asiatisk verdensreligion, nye og evt. mere nutidige aspekter af kristendom og islam og også andre forløb der kan tilgodese holdets interesser. Derudover tilknyttes de studerede religioner og ideologiske/religiøse fænomener mere teori end på C-niveau.

Som B-niveau fag er der ca dobblet så mange timer til rådighed som på C-niveau. Det betyder at der er god plads til at komme mere i dybden med tekstlæsning men også med fagets mere antropologiske metoder. Du skal fx afprøve feltarbejde, hvor du selv skal ud og være deltagerobservatør under religiøse handlinger og møde og interviewe personer fra forskellige religioner. Der vil også være tid til at fokusere på værdidebat og til at tage aktuelle emner op.

Der er ikke elevtid tilknyttet faget, der primært fungerer som et mundtligt tekstlæsnings-, debat- og feltstudiefag. De få skriftlige ting vi arbejder med i løbet af året får du timer til på skolen.