NV på Egaa Gymnasium

Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) på Egaa Gymnasium er planlagt af skolens biologi-, fysik-, og kemilærere i fællesskab. I NV samarbejdes på tværs af fag for at gøre naturvidenskab levende, engagerende og udbytterigt. 

I NV vil du lære hvad der kendetegner den natuvidenskabelige arbejdsmåde. Du skal lære at analysere og fortolke naturvidenskabelige resultater. Du skal lære at læse en naturvidenskabelig tekst og anvende viden herfra. Du vil lære om naturvidenskabeligt apparatur og laboratoriesikkerhed. Endelige skal du selv planlægge, udføre og forholde dig til naturvidenskabelige undersøgelser, herunder føre laboratoriejournal.

Din NV undervisning varetages af lærere med forskellige fag. Forløbene kan være meget forskellige fra klasse til klasse, men fokus vil i alle tilfælde være på den naturvidenskabelige arbejdsmåde og tankegang.

NV afsluttes med en prøve hvor du skal planlægge og udføre et kendt eksperiment. Du skal kunne forklare hvorfor du vælger at udføre eksperimentet som du gør og diskutere styrker og udfordringer ved eksperimentet. Du skal desuden vurdere hvad du kan lære af eksperimentet og sætte det i en større sammenhæng.

Med NV får du en solid introduktion til den naturvidenskabelige arbejdsmetode, som du kan bruge senere hen i dit gymnasieforløb.