Naturgeografi på Egaa Gymnasium

I naturgeografi beskæftiger du dig med naturforhold over alt på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår. Faget inddrager naturen som grundlag for produktion, herunder hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter og ændrer sin omverden. Naturgrundlaget er Jorden og dens resurser, landskaber, klimaet, havet, floder og søer samt Jordens dynamik: vulkaner og jordskælv.

I naturgeografi får du indsigt i, hvilken betydning ny viden og teknologi har for udnyttelsen af naturens resurser og økonomisk udvikling.

I undervisningen kan du arbejde med emner som:
-         Jordens udviklingshistorie - hvorfor uddøde dinosaurerne?
-         Jordens dynamik - hvorfor bevæger Danmark sig mod øst?
-         Klimaændringer - får vi global opvarmning eller istid?
-         Energiresurser - hvorfor findes der olie i Nordsøen?
-         Tropisk regnskov - traditionel eller moderne udnyttelse?
-         Havet - er det en uudtømmelig resurse?
-         Landbrug i Danmark - hvor meget kan naturen bære?

Naturgeografi rummer en bred vifte af arbejdsformer og materialer. Udover arbejdet med tekster, kort og billedmateriale inddrager vi satellitinformationer, eksperimentelt arbejde og feltarbejde.

Faget har mange muligheder for at indgå i tværfagligt samarbejde og er en naturlig partner i ekskursioner og studierejser.

Faget kan læses på både C- og B-niveau.