Et autentisk eksempel på et forløb i mediefag på Egå Gymnasium

Forløb om dokumentarisme

Om dokumentarfilm, tv-dokumentarisme og tv-nyheder

Forløbsbeskrivelse

Medierne spiller en stadig større rolle i vores hverdag. Det gælder særligt de audiovisuelle (lyd- og billedbaserede) medier som TV og internettet, hvorimod de trykte medier er i krise. Et stort antal mennesker læser ikke aviser og er henvist til TV som eneste informationskilde. Med deres tiltagende indflydelse på vores liv er de audiovisuelle medier på afgørende vis med til at påvirke den måde, vi aflæser virkeligheden på. De er på mange måder blevet de ’briller’ eller det ’filter’, vi ser og forstår verden igennem. Med den øgede indflydelse bliver det desto vigtigere at undersøge, hvordan virkeligheden formidles i medierne – vises den, som den er? er der tale om, at medierne iscenesætter, konstruerer en virkelighed? er det overhovedet muligt at tale om en objektiv virkelighed? Spørgsmålene er mange…

I dette forløb skal vi se nærmere på den faktabaserede formidling af virkeligheden, dvs. de medieprodukter, som hævder at udspringe af virkelige hændelser, miljøer og mennesker. Vi skal undersøge, hvordan og i hvilken grad medierne i deres formidling bearbejder virkeligheden inden for forskellige typer af audiovisuelle produkter.

Formålet med dette forløb er at træne jeres evner til:

  • At forholde jer analytiske og kritiske over for mediernes formidling af virkeligheden, sådan som den kommer til udtryk til hverdag i TV-nyheder, dokumentarprogrammer og dokumentarfilm, så I selvstændigt kan tage stilling til mediernes daglige præsentation af ’virkeligheden’.
  • At genkende og redegøre for karakteristika ved forskellige former for faktabaserede medieprodukter, dvs. nyhedsformidling i TV, film- og TV- dokumentarisme.
  • At skelne mellem anvendelsen af fakta- og fiktionskoder i faktabaserede medieproduktioner.
  • At analysere og vurdere faktabaserede medieprodukters anvendelse af filmiske virkemidler og dramaturgi, og hvilken funktion (hensigt) disse valg har.

Forløbet står på fire ”ben”  

  1. Filmdokumentarisme
  2. Nyhedsformidling i TV 
  3. TV-dokumentarisme, blandingsgenrer/faktion 
  4. Praktisk produktion af TV-nyheder fra Egå Gymnasium

Hertil kommer generel mediehistorie under punkt 1-3.