Mediefag på Egaa Gymnasium

Mediefag udbydes på Egaa Gymnasium på både c-niveau og b-niveau.

I Mediefag beskæftiger vi os med film og tv. Det kan fx være nybrydende spillefilm af Lars von Trier, gamle westerns af John Ford, provokerende dokumentarfilm af Michael Moore, observerende tv-dokumentarer af Lars Engels, en reality-tv-serie af Lars Høj eller nyhedsformidlingen på TV2 og DR. Mulighederne er mange…

Mediefaget indeholder både film- og tv-historie, film- og tv-analyse og praktisk arbejde med de forskellige teoretiske aspekter.

Fagets identitet er et udvekslingsforhold mellem det teoretisk-analytiske og detpraktisk-kreative. Arbejdet med lave film i praksis skærper således blikket for de filmsproglige og retoriske greb, der anvendes i film og tv-produktioner, mens den teoretisk-analytiske undervisning omvendt giver eleverne forudsætningerne for at kunne udfolde sig kreativt.

Formålet med mediefagsundervisningen er bl.a. at udvikle elevernes kritisk-analytiske sans – altså at gøre eleverne i stand til på en kvalificeret måde at afkode betydningen og tage stilling til betydningsdannelsen i såvel film- som tv-produktioner. Eller sagt på en anden måde: Mediefagsundervisningen gør eleverne til bedre læsere af de audiovisuelle medier.