Latin

Latin er en vigtig og integreret del af undervisningen i Almen Sprogforståelse (AP) og samtlige elever får derfor en introduktion til Lingua Latina igennem AP.

Hvis man har lyst til at lære mere om ikke kun det latinske sprog, men også bl.a. romersk historie, samfund og kultur tilbyder Egaa Gymnasium desuden Latin på C-niveau som valgfag i 3.g.  Derfor er Latin på C-niveau måske også det rigtige valg for dig, som interesserer sig for fagene Oldtidskundskab og Historie.

Følgende kommer du til at beskæftige dig med i faget Latin på C-niveau:

- lettere latinske originaltekster fra perioden før ca. 150 e.Kr.

- romersk historie, samfund og kultur

- latinsk morfologi og syntaks i det omfang teksterne lægger op til det

- grundlæggende latinsk ordforråd

- latin i de europæiske sprog

 I undervisningen kunne man derfor f.eks. komme ind på følgende:

- Hvad mente Julius Cæsar om Germanerne?

- Hvad menes der med "pax romana" og hvad var det særlige ved det?

- Hvordan kunne Romerriget egentlig vokse sig så stort?

- Hvem var guden Janus og gudinden Vesta?

- Hvordan kæmpede en retiarius i gladiatorkampene?

- Hvem var Catul forelsket i?

- Hvordan lever latin videre i f.eks. fransk, engelsk og dansk?

 

Til sidst skal det nævnes, at Latin C er det eneste sprogfag på Egaa Gymnasium helt uden elevtimer!  Ud over daglige lektier er der derfor 0 afleveringer, da Latin C er et mundtligt fag med en afsluttende mundtlig eksamen!  Skriftlighed trænes derfor primært i timerne.

 

Husk derfor hvad Cicero sagde og giv latin en chance:

"omnium rerum principia parva sunt" - Marcus Tullius Cicero

("Alting begynder i det små!")