Kinesisk på Egaa Gymnasium

Som noget helt nyt kan du nu også lære kinesisk på Egaa Gymnasium. Du kan vælge kinesisk som 2. fremmedsprog på linje med andre begyndersprog som fransk eller spansk.

Vælger du at lære kinesisk, skal du i de fleste studieretninger have faget på A-niveau, dvs. at du har kinesisk alle tre år i gymnasiet. I enkelte naturvidenskabelige studieretninger kan du nøjes med at have faget på B-niveau og afslutte det efter 2.g.

Målet for undervisningen er, at du skal

  • kunne forstå hovedindholdet af talt kinesisk om dagligdags forhold 
  • kunne kommunikere på kinesisk ved at udtale kinesisk forståeligt, benytte et basalt ordforråd samt anvende grammatiske former nogenlunde korrekt i et ukompliceret kinesisk talesprog 
  • kunne forstå og perspektivere studerede tekster og emner om sproglige, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Kina 
  • kunne oversætte skønlitterære såvel som faglitterære tekster, der ikke frembyder særlige vanskeligheder (let bearbejdede tekster) 
  • kunne skrive ukomplicerede korte tekster med kinesiske tegn

Undervisningen lægges tilrette efter et begyndersystem med tekster om Kina og kinesere. Disse tekster udgør basis for den daglige træning i tekstforståelse, udtale og samtale.

Der lægges vægt på, at du hurtigt kommer til at tale sproget gennem små mundtlige øvelser. Skriftlige øvelser underbygger hele tiden denne indlæring. Glosetræning og lytteøvelser indgår også som en vigtig del af indlæringen.

For at motivere dig til at lære sproget, bestræber vi os på at skabe en varieret undervisning, der veksler mellem forskellige arbejdsformer som pararbejde, små gruppearbejder, rollespil, elevoplæg og indlæring gennem IT.

It er en integreret del af kinesiskundervisningen, dvs. at it bruges til sprogtræning og informationssøgning nationalt og internationalt.

Forløbet afsluttes med en mundtlig og skriftlig eksamen.

Kinatur 2017

Klik på billedet for at se videoen

Klik på billedet for at se videoen