Kemi på Egaa Gymnasium

Hvad er kemi?

Kemi er overalt omkring dig – og i dig. Ud fra naturens byggesten, nemlig de omkring 100 grundstoffer, kan alt stof bygges op. Millioner af forskellige stoffer kan dannes med mange forskellige egenskaber. De forskellige stoffer kan reagere med hinanden, hvorved de nedbrydes, og der dannes nye stoffer.

Kemi er essentielt, når man beskæftiger sig med områder som bioteknologi, nanoteknologi, moderne materialer, lægemidler og fødevareproduktion. Dette er eksempler hvor faget spiller sammen med andre fag. Kemi har betydet meget for udviklingen af samfundet både på godt og ondt. Kemi spiller en rolle for menneskets tilværelse ved fx at udvikle nye materialer og ny medicin, og for samfundet ved at fx den store danske medicinalindustri bidrager betydeligt til landets indtjening men desværre også ved, at nogle stoffer påvirker miljø og sundhed negativt. I kemiundervisningen får du forudsætninger for at blive bevidst om disse forhold, hvilket gerne skulle gøre dig i stand til at sætte dig ind i og tage stilling til den slags problemstillinger i debatten.

Hvordan forløber undervisningen, og hvad er målene med den?

I kemi arbejder du med kemiske stoffer og reaktioner, både som du umiddelbart ser, føler og lugter dem (makroskopisk beskrivelser) og ved at kigge på modelbeskrivelse ved hjælp af atomer og molekyler (mikroskopiske beskrivelser). Undervisningen veksler mellem teori og eksperimenter - eksperimenter som du selv udfører, og eksperimenter som din lærer demonstrerer. Det eksperimentelle arbejde prioriteres højt, og du arbejder således i laboratoriet i mindst 1/5 af undervisningstiden. Du skal blive i stand til at udføre eksperimenter, at lave iagttagelser og at koble iagttagelserne sammen med modeller for stoffernes opbygning. Du vil derfor få en forståelse af, hvordan opbygningen af stofferne hænger sammen med de egenskaber stofferne har. Du skal desuden lære om laboratoriesikkerhed, bl.a. at omgås kemikalier forsvarligt, og her tænkes også på den lange række af kemikalier som faktisk står i mange hjem.

Elektronisk dataopsamling hører også til det eksperimentelle arbejde, så pc’ere og dataopsamlingsudstyr er en naturlig del af undervisningen. Eksperimenterne skal altid efterbehandles, og i den forbindelse vil du i nogle tilfælde skulle udføre beregninger, også her er PC’en samarbejdspartner. Du skal lære at tale og skrive om kemi og at finde oplysninger andre steder end i lærebøgerne. Endelig vil du beskæftige dig med kemi i samarbejde med andre fag i tværfaglige forløb som almenstudieforberedelse og studieretningssamarbejder.

Hvad er det faglige indhold?

Det faglige indhold i undervisningen består af kernestof bestemt af undervisningsministeriet, som fylder. 60-70 % af undervisningstiden, og af supplerende stof. I kernestoffet på C-niveau indeholder grundstoffernes periodiske system, som du nok kender til i forvejen, samt opbygning, navngivning og egenskaber af simple stoffer. Desuden skal du lære mere om syre-base-reaktioner og om redoxreaktioner, og du skal lære at lave kemiske beregninger. I forbindelse med det eksperimentelle arbejde skal du beskæftige dig med afprøve en række forskellige analysemetoder. På B-niveau fordyber du dig i ovenstående emner og udvider med en del organisk kemi og ser på kemiske reaktioners hastigheder. A-niveauet indeholder ovenstående emner og udvider med emner som næringsstoffer, biokemi og energiforhold ved kemiske reaktioner. Du vil desuden komme til at stifte bekendtskab med moderne analyseteknikker som f.eks IR- og NMR-spektroskopi. Der er mange muligheder for at vælge supplerende stof. Man kan vælge emner, som kan læses i samarbejde med andre fag eller emner inden for kemi alene. Det kan fx være kemi i fødevarer, brændselsceller, farver, organisk kemi, kemiske våben eller lægemidler. Undervisningen tilrettelægges for det meste i temaer - et eksempel kunne være vin, og i forbindelse med det lærer du både kernestof, supplerende stof og udfører eksperimenter.

Hvad gør vi på Egaa Gymnasium?

På Egaa Gymnasium prioriterer vi det eksperimentelle arbejde i kemiundervisningen meget højt. Skolen har fine laboratoriefaciliteter både til den daglige undervisning og til projektforløb. Vi lægger vægt på at undervisningen opfattes relevant og vedkommende for eleverne, og eleverne har derfor stor indflydelse på de temaer, som undervisningen skal bygges op om. Aktiviteter ud af huset er også en naturlig del af undervisningen, f.eks. besøg på Universitetet og på virksomheder. Eleverne på studieretninger med naturvidenskabelige studieretningsfag tilbydes at deltage i Science Cup i 2g. Science Cup er en innovationskonkurrence med naturvidenskabeligt indhold og arrangeres af Dansk Industri i samarbejde med Undervisningsministeriet.