Informationsteknologi på Egaa Gymnasium

I faget informationsteknologi skal du udvikle en række it-systemer. Faget kan tones i en humanistisk, en samfundsvidenskabelig og en naturvidenskabelig retning.

Oprettes faget som valgfag, er det holdets elever og underviser, der bestemmer toningen. Oprettes faget i en studieretning, er det naturligvis dennes toning, vi bruger.

I faget vil du lære mere om følgende:

 

 

Hvordan påvirker designet af et it-system brugerne og hvordan påvirker brugerne et it-system? Et eksempel er Facebook, hvor en række brugere tilmelder sig og bruger en række tjenester, samtidig med at brugerne er med til at forme indholdet på deres egne betingelser.


Hvordan er et it-system opbygget? I princippet kan mange it-systemer betragtes som en trelagsstruktur med et repræsentationslag, et logiklag og et datalag. Dette gør det nemt at forstå deres opbygning eller designe dem.


Data er grundlaget for alle it-systemer. Vi vil se på forskellige typer data, f.eks. lyd. Hvordan repræsenteres lyd digitalt og hvordan manipuleres lyd?

Vi vil programmere små it-systemer og vi vil programmere dele til større it-systemer. Når vi programmerer, vil vi se på hvordan programmet behandler data og repræsenterer disse for brugeren af programmet.

I designprocessen vil vi lave en model af det system vi vil lave og det er denne model vi vil realisere som et it-system.

Når vi designer it-systemer, er brugeren i centrum. Vi vil se på brugervenligt design – og på brugeruvenligt design.