IDRÆT PÅ EGAA GYMNASIUM

Idræt på Egaa Gymnasium

Faget idræt har mange ansigter på Egaa Gymnasium!

Alle elever har faget på C-niveau - i alle tre gymnasieår. Derudover kan du vælge idræt på B-niveau i 3g. I det hele taget er idræt en meget aktiv del af Egaa Gymnasiums frivillige undervisning.

Nedenfor kan du læse mere om de tre forskellige steder, hvor idræt indgår i undervisningen på Egaa Gymnasium. Under "Frivillig undervisning" i højre side af menuen, kan du desuden finde flere informationer om hvad idræt-faggruppen har af tilbud i den sammenhæng.

 

Idræt på C-niveau. Obligatorisk for alle elever

I gymnasiet har alle elever idræt på C-niveau i alle tre år. Omfanget er en lektion om ugen, og her er vi meget praktisk orienterede. Det betyder, at vi stifter bekendskab og får egenerfaringer med mange idrætsgrene. Men vi stopper også op undervejs og reflekterer og diskuterer det vi laver. Gymnastik, volleyball, klatring, dans, badminton, ultimate, squash, stomp, atletik, fodbold, grundtræning, softball, løb og basketball er blot nogle af mulighederne.  I 3g skal du desuden stifte bekendtskab med Træningsprojektet, hvor du selv i en periode sætter og arbejder med mål for din træning.

 

Idræt på B-niveau. Et valgfag i 3g

På Egaa Gymnasium er der mulighed for at vælge idræt på B-niveau i 3g. Her kommer du på hold sammen med elever fra andre klasser, som har samme interesse som dig: idræt. På B-niveauet arbejder vi mere specifikt med idrætsgrene, som holdet er med til at vælge i starten af skoleåret. Det kunne blandt andet være svømning, badminton, dans, springgymnastik, squash, ultimate eller klatring. Vi kigger lidt dybere på disciplinerne - både teoretisk og praktisk og får dermed et bredere billede af idrætsbegrebet. Ligeledes har vi rene teoritimer, hvor vi indarbejder anatomi, fysiologi, sociologi og idrætshistorie i forhold til de idrætsgrene vi beskæftiger os med i praktiktimerne.

Omfanget er 2-3 lektioner om ugen i 3g - udover dem, som du har i idræt på C-niveau.