Fysik på Egaa gymnasium

Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet naturfaglig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.

På Egaa Gymnasium findes faget fysik på tre niveauer: C-, B- og A-niveau. Fysik på C-niveau er obligatorisk i 1.g eller 2.g.

 

 

 

Faget fysik giver på C-niveau eleverne en grundlæggende indsigt i naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tænkemåder med vægt på almendannelsen.


Faget fysik giver på B- og A-niveau eleverne fortrolighed med væsentlige naturvidenskabelige metoder og synsvinkler, der sammen med kendskab til fysiske fænomener og begreber åbner for en naturvidenskabelig tolkning af verden.

Når fysik B eller A indgår i en studieretning, skal der tilrettelægges forløb sammen med studieretningsfagene, som viser styrken i fagenes samspil og perspektiverer fysikken. Indgår fagene i en studieretning sammen med matematik, skal der specielt tilrettelægges forløb, hvor de to fag arbejder sammen om behandlingen af modeller for konkrete fysiske systemer med vægt på en diskussion af modellernes forudsætninger og pålideligheden af de resultater, som opnås gennem anvendelse af modellerne.

 

 

 

Eksperimenter

Et centralt element i faget er det eksperimentelle arbejde. Der lægges vægt på hele processen fra opstilling af hypoteser og udførsel af forsøg til databehandling og præsentation af resultater både skriftligt og mundtligt - fx i form af journaler og rapporter, eller ved præsentationer på klassen. Eksperimenterne sigter både mod en dybere forståelse af de fysiske fænomener der ligger bag, og mod at kunne anvende matematik til at eftervise sammenhænge mellem målte fysiske størrelser. I denne forbindelse anvendes IT i stor udstrækning.

Naturvidenskabslokalerne på Egaa Gymnasium er optimalt indrettet til at støtte op om samspillet mellem teori og eksperimenter, og giver mulighed for en meget fleksibel strukturering af de enkelte undervisningslektioner og en stor variation i arbejdsformer.

 

Projekter og eksterne aktiviteter

På Egaa Gymnasium deltager fysikholdene på A-niveau i fysikolympiaden og for både B- og A-niveau hold er der gode muligheder for deltagelse i Science Cup, fx i forbindelse med studieretningsopgaven i 2.g. Desuden er der rig mulighed for aktiviteter uden for huset, fx besøg på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet eller i virksomheder der i en eller anden udstrækning anvender viden om fysik i praksis.