Fransk på Egaa Gymnasium

Som 2. fremmedsprog udbydes fransk som:

- begyndersprog på A-niveau og 

- fortsættersprog på A og B-niveau.

 

Nyt for 2014/15 er en studieretning med fransk fortsætter A, engelsk A og samf B. En studieretning for jer, der er internationalt orienteret. Som valgfag udbydes fransk fortsættersprog på A-, B- og C-niveau.

 

 

Fransk begyndersprog

Begyndersprog, A-niveau:

Fokus er på mundtlig kommunikation, som trænes ved brug af lytteøvelser, rollespil, små dialoger, samtale om diverse tekster (billeder, kortfilm, avisartikler, blogs, fiktion, faktatekster).

Desuden får I indsigt i kultur- og samfundsforhold i såvel Frankrig som de fransktalende lande.

I 1.g. tilbydes I en udvekslingstur til Metz i Frankrig. I vil blive privat indkvarteret hos franske gymnasieelever fra Lycée Fabert. Denne rejse vil bl.a. give jer indsigt i fransk hverdagskultur (skoleforhold, madvaner, traditioner, fritidsaktiviteter for franske elever) + Lorraines historie, arkitektur, kunst. Se link: "Samarbejde med Lycée Fabert".

Efter gennemgang af et begyndersystem arbejder vi med en række emner. F.eks.:

Venskab

Kærlighed

Krig / fred

De forskellige egne i Frankrig 

Livet i de franske storbyer / landsbyer  

Kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande 

Fransk film

Franske eventyr

 

 

 

Fransk fortsættersprog


FORTSÆTTERSPROG A + B NIVEAU:

Har I haft fransk i folkeskolen, så har I mulighed for som 2. fremmedsprog at vælge fransk fortsættersprog.

Fokus er på kommunikation, som trænes ved lytteøvelser, rollespil, samtale om diverse tekster, som reklamer, film, kunstbilleder, noveller, romanuddrag, tegneserier, avisartikler, blogs fra Nettet m.m.

Derudover vil I få kendskab til kultur- samfundsforhold i Frankrig. Dette vil bl.a. ske i forbindelse med vores udvekslingsprojekt i 1.g. med et fransk gymnasium ( Lycée Fabert) i Metz. Vi får besøg af franske elever fra deres Europaklasser og vil tage til Metz. hvor I vil blive privat indkvarteret og derved lære om familie-fritids-skolekultur i Frankrig (flere oplysninger se link: "Samarbejde med Lycée Fabert").

I vil også få indblik i kultur og samfundsforhold i frankofone lande som f.eks. Belgien, Luxembourg, Schweiz, Québec i Canada, Guadeloupe, Martinique (Antiller i det Caribiske Hav)Marokko, Tunesien, Algeriet, Senegal.

Undervisningen er organiseret i emner, som I kan være med til at bestemme.

På A-niveau indgår emnerne i et samspil med de øvrige studieretningsfag (engelsk, billedkunst og medier).

 

Med fransk kan du komme i kontakt med 200 mio. fransktalende på verdensplan.

Kun fransk og engelsk tales på alle fem kontinenter.

Kendskab til fransk åbner dørene til det internationale arbejdsmarked. Ikke kun til virksomheder i Frankrig, men til virksomheder i fransktalende lande som Canada, Schweiz, Belgien, Luxembourg og de nordafrikanske lande.

Fransk er arbejdssprog og officielt sprog ved FN, EU, UNESCO, NATO, Den olympiske komité, Internationalt Røde Kors og en række internationale juridiske instanser.

Frankrig og andre fransktalende lande er spændende rejselande.

Fransk er det tredje mest anvendte sprog på internettet efter engelsk og tysk.

Mange engelske ord kommer fra fransk. At lære fransk understøtter indlæringen af engelsk - og omvendt. At lære fransk kan også hjælpe dig til at lære andre romanske sprog som spansk og italiensk.

Nok så vigtigt: At lære fransk er både sjovt og berigende. Du får udvidet din horisont og får sat dit eget liv i perspektiv ved at beskæftige dig med et andet sprog og sprogområde. Du får lukket verden op!

Hvorfor lære fransk?

Med fransk kan du komme i kontakt med 200 mio. fransktalende på verdensplan.

Kun fransk og engelsk tales på alle fem kontinenter.

Kendskab til fransk åbner dørene til det internationale arbejdsmarked. Ikke kun til virksomheder i Frankrig, men til virksomheder i fransktalende lande som Canada, Schweiz, Belgien, Luxembourg og de nordafrikanske lande.

Fransk er arbejdssprog og officielt sprog ved FN, EU, UNESCO, NATO, Den olympiske komité, Internationalt Røde Kors og en række internationale juridiske instanser.

Frankrig og andre fransktalende lande er spændende rejselande.

Fransk er det tredje mest anvendte sprog på internettet efter engelsk og tysk.

Mange engelske ord kommer fra fransk. At lære fransk understøtter indlæringen af engelsk - og omvendt. At lære fransk kan også hjælpe dig til at lære andre romanske sprog som spansk og italiensk.

Nok så vigtigt: At lære fransk er både sjovt og berigende. Du får udvidet din horisont og får sat dit eget liv i perspektiv ved at beskæftige dig med et andet sprog og sprogområde. Du får lukket verden op!