Filosofi på Egaa Gymnasium

Filosofi udbydes på Egaa Gymnasium som valgfag på c-niveau.

Filosofi betyder kærlighed til visdom, og filosofi er et fag for dig, der har lyst til at stille de mest grundlæggende spørgsmål overhovedet:

  • Hvad er et menneske?
  • Hvordan bliver jeg lykkelig?
  • Findes der en rigtig måde at leve på?
  • Hvad er det gode samfund?
  • Kan vi vide noget med sikkerhed?

Jeg kan ikke love dig, at du får endegyldige svar på nogen af disse spørgsmål, hvis du vælger filosofi. Men jeg kan love dig, at undervisningen i filosofi vil rykke ved de forestillinger du har omkring sandhed, retfærdighed, godt og ondt.

I filosofi læser vi små uddrag af de største filosoffers hovedværker, hvori de udkaster svar på spørgsmålene. Vi undersøger argumenterne for svarene og hvilke konsekvenser svarene har for vores liv. Film, tekster fra medierne og små artikler giver moderne perspektiver på de store filosofiske spørgsmål.

At vælge filosofi C kræver ikke at du på forhånd har en stor viden om filosofi, men det kræver at du er nysgerrig og har lyst til at forstå dig selv og din verden bedre. Og frem for alt kræver det, at du tør stille spørgsmål – også til de umiddelbare sandheder i tilværelsen. Du skal turde lade dine hverdagsforestillinger blive udfordret og turde udfordre andres forestillinger, hvis du ikke er tilfreds med deres svar. Så kan filosofi give dig muligheden for at se verden på en helt ny måde.

Eksempler på forløb

I filosofi beskæftiger vi os med emner der grænser op til både naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, og derfor kan undervisningen i filosofi også hjælpe dig til at forstå andre af dine fag bedre – ikke mindst AT. Læreplanen i filosofi giver meget vide rammer for at tilrettelægge undervisningen efter elevernes interesser, så hvad har du lyst til at arbejde med?

  • eksistentialisme?
  • den politiske filosofi i filmen ’Fight Club’?
  • Om der kan gives gode argumenter for at videnskab kan finde Sandheden?

Eksempler på forløb som filosofiholdende har arbejdet med:

Erkendelse, videnskab, virkelighed
Har vi mulighed for at erkende noget om verden? Hvilken metode skal videnskab anvende?
Giver det mening at tale om verden som den er (i virkeligheden) uafhængigt af vores iagttagelse af den? Vi ser på forskellige opfattelser af vores muligheder for at erkende verden fra Platon over Kant til moderne videnskabsteori og filmen ’The Matrix’.

Menneskesyn
Hvad er et menneske? Er der forskel på mennesker og dyr? Er der forskel på mennesker og computere? Hvad er det gode liv? Vi ser på forskellige menneskesyn fra Descartes over Kierkegaard og Nietzsche til fremtidsvisionen i filmen "Blade Runner".

Etik
Hvilke handlinger er rigtige eller forkerte? Kan krig retfærdiggøres? Er aktiv dødshjælp etisk forsvarlig? Vi læser klassiske tekster: Bethams nytteetik og Kants pligtetik og diskuterer moderne problemstillinger og dilemmaer. Kan der gives afgørende argumenter for hvad der er rigtigt eller forkert? Eller er alt tilladt?

Ondskab
Findes der onde mennesker eller ligefrem onde stater? Eller kan alle mennesker inklusive dig selv bringes til at udføre onde handlinger? Vi læser Hannah Arendts filosofi.

Menneske i et moderne samfund
Med udgangspunkt i filmen ’Fight Club’ diskuterer vi bl.a. globalisering, forbrugerisme, eksistentialisme og postmodernisme. Derefter arbejdes med selvvalgte tekster inden for politisk filosofi.