Erhvervsøkonomi på Egaa Gymnasium

Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt valgfag (c-niveau) i 3g. Faget beskæftiger sig med mikroøkonomi (virksomhedens økonomi), hvor samfundsfag beskæftiger sig med makroøkonomi (samfundets økonomi, d.v.s. nationaløkonomi).

Erhvervsøkonomi består af en række underfag, hvoraf de vigtigste er:

1. Strategi, der handler om de beslutninger og handlinger, som leder til opfyldelsen af de mål, virksomheden har sat sig.

2. Økonomi - herunder: hvordan læser man et regnskab?

3. Organisation og ledelse, der handler om, hvilken struktur, der er den mest hensigtsmæssige for den enkelte virksomhed, og hvordan strukturen påvirker det, der foregår i virksomheden. Det handler også om, hvordan beslutningerne træffes.

4. Afsætning, der handler om konkurrence og markedsforhold, markedsføring med mere.

5. European Business Game: Vi opretter fiktive virksomheder, som konkurrerer med andre skolers virksomheder.