Faget engelsk på Egaa Gymnasium

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. 

 


Sådan hedder det på Undervisningsministeriets hjemmeside. Her på skolen prøver vi at opfylde disse krav ved at tilrettelægge en engagerende og varieret undervisning, hvor eleverne selv er med til at sætte præg på lektionernes dagsorden.

Vi arbejder gerne sammen i de forskellige fag, og vi er parate til at tænke undervisningen ind i nye rammer, samtidig med at vi prøver at holde fast i den traditionelle faglighed.

Til højre kan du finde links til fagets læreplaner, samt en række gode links.