Om dansk

Dansk er et treårigt, obligatorisk fag, hvor du arbejder med litteratur, sprog og medier. Gennem tekstlæsning af ældre og nye tekster og gennem arbejde med visuelle medier vil du få skærpet din kritisk-analytiske sans og din viden om litteraturhistorie. Litteraturlæsningen vil omfatte nedslag i de sidste 1000 års tekster, først og fremmest danske, men udenlandske værker vil også blive inddraget. Du vil således stifte bekendtskab med tekster fra Holberg til Helle Helle.
I det sproglige stofområde indgår bl.a. kendskab til hovedtræk af det danske sprogs historie, til stilistiske og retoriske strategier, og du vil øge din forståelse for grammatik og sprogrigtighed.
I mediedelen vil du komme til at arbejde med såvel levende billeder i form at TV og film som skrevne medieformer.
I dansk skal du ved at lytte, læse, tale og skrive arbejde hen mod en overordnet forståelse af din omverden og dens forskellige bevidsthedsformer.
Til faget hører en bred vifte af arbejdsformer, og gennem det skriftlige arbejde vil du blive vejledt frem mod en større skriftlig opgave i dansk og / eller historie i 2.g. Nogle af dine skriftlige opgaver kan også være udarbejdelse af en hjemmeside eller brug af andre elektroniske medier til fremlæggelse af fagligt stof.

Danskfaget rummer mange muligheder for at indgå i samarbejde med andre fag. I grundforløbet arbejder alle danskhold med de samme emner, og i  starten af studieretningsforløbet gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med historie med vægt på historisk overblik og sammenhæng