Biologi på Egaa Gymnasium

I faget biologi lærer du om det, der er levende. Du kommer til at stifte bekendtskab med biologi på alle niveauer lige fra det molekylære - fx DNA-struktur - over opbygningen af forskellige organsystemer i menneskekroppen til samspillet mellem organismerne og deres omgivende miljø. Undervisningen er tematisk tilrettelagt, og du kan eksempelvis komme til at arbejde med temaer som:

 • Den påvirkede hjerne (Nervesystemet, stress, smerte og rusmidler fx hash og ecstasy)
 • Kost og sundhed (Madens bestanddele, fordøjelsessystemet og livsstilssygdomme fx diabetes, kræft og hjerte-kar-sygdomme)
 • Livet i Arktis (kulderesistens, Ikkasøjler, tungmetaller i isbjørne, klimaændringer og drivhuseffekt)
 • Kampen i kroppen (Infektionssygdomme fx influenza og HIV, antibiotika, epidemier, allergi og vaccination)
 • Bioteknologi (Gensplejsningsprincipper, GMO’er, insulinproduktion og DNA-sekventering)
 • Motion og doping (Åndedræt, blodkredsløb, skeletmuskler, energiomsætning og EPO)
 • Fra tanke til handling (Nervesystemet, skeletmusklers opbygning og muskelkontraktion)
 • Ønskebørn (forplantning, prævention, ægsortering, arvelige sygdomme, hormonforstyrrende stoffer og kunstig befrugtning) 
 • Hvad er der i gære? (Ølbrygning, mikroorganismers vækst, fermentering og alkoholpåvirkning)
 • Regnskoven som økosystem (Artsdiversitet, bæredygtighed og global opvarmning)

Det eksperimentelle arbejde udgør en vigtig del af biologiundervisningen, og du får mulighed for at udføre forsøg i laboratoriet og feltundersøgelser ude i naturen.

 Eksempler på laboratorieforsøg:

 • Blodsukkermålinger
 • Kostanalyse
 • Oprensning af DNA
 • Blodtypebestemmelse
 • Genteknologi - fx transformation af bakterier
 • Dissektion af svinehjerte
 • Konditionstest

 Feltundersøgelser kan eksempelvis være:

 • Biotopundersøgelse af stenrev i Århusbugten med forskningsskibet TYRA
 • Vegetationsundersøgelser i Mols bjerge
 • Undersøgelse af sø og skov i Sverige
 • Undersøgelse af Egå Engsø

 

På Egaa Gymnasium indgår biologi A som studieretningsfag sammen med idræt og matematik på B-niveau. Læs mere om studieretningen her. I flere studieretninger optræder biologi på C-niveau i 1.g, hvor du så har mulighed for at hæve biologi til et B-niveau i 3.g