Billedkunst på Egaa Gymnasium

Billedkunst udbydes på Egaa Gymnasium både på c-niveau og b-niveau.

Billedkunstfaget indeholder både kunsthistorie, kunstanalyse og praktisk arbejde med de forskellige teoretiske aspekter.

Kernestoffet omfatter både tegning, maleri, digitale medier, skulptur, installation og arkitektur.

Desuden tilbyder vi  på Egaa Gymnasium også frivillig billedkunstugentligt på skiftende eftermiddage. Her er der dømt fri leg og kreativt spillerum for alle, uanset forudsætninger

Eksempler - undervisning & elevarbejder

Cityscapes - byen i kunsten.

Forløbet "Cityscapes" inkluderer praktisk og teoretisk arbejde med kunstens visualisering af byen i en række forskellige -ismer (impressionisme, kubisme, ekspressionisme, kontkretisme, postmodernisme) fra ca. 1900 og frem til samtidskunsten.


Elever arbejder  teoretisk og praktisk med byens betydning i kunsten, og udforsker forskellige måder at visualisere byen i kunsten på ved hjælp af forskellige medier.

Praktisk arbejde inkluderer fx collage og ekspressive PhotoShop-manipulationer

Se flere cityscapes værker og hent opgaveformuleringer her

Krop og croquis - menneskekroppen (tegning og skulptur)

Forløbet inkluderer praktisk og teoretisk arbejde med menneskekroppens fremstilling i kunsthistorien fra antikken til nu. Der arbejdes praktisk især med croquistegning og croquismodellering.

Croquisteknikken indebærer et hurtigt, skitsepræget helhedsindtryk af kroppen, men en nedtoning af alle detaljer.  Der arbejdes hurtigt ud fra en 'live' model, der typisk holder en bestemt positur i 1-2 minutter pr. tegning.

Ved modellering poserer modellen i 4x 15 minutter . Der arbejdes i hvidler med chamotte, som efterfølgende brændes ved 1060 graders forglødning og evt. overfladebehandles/glaseres.

Forløbet afsluttes med endnu et praktisk værk, nemlig en "oversættelse" af hvidlersskulpturen til helt andre materialer - dvs. assemblage eller skrotskulptur.

 Se flere croquisværker her og hent opgaveformuleringer.