Museologi i undervisningen

 

Kursusmateriale (2013) v. Lise Mark & Torben Benoni 

Materialet til ´højre kan downloades og stammer fra Lise Mark og Torben Benonis generalforsamlingskursus for lærere, ledelse og museumsledere tilknyttet Intrface, afholdt v. Moesgaard Museum, maj 2013. Materialet indeholder følgende:

 

1. Powerpoint - generelt introducerende oplæg om Museologi i undervisningen

2. Hands-on workskhops for lærere (til træning)

3. Kompendium med tekst-uddrag fra "Museumsgrundbogen"

4. Elevkit med generelle opgaver og læsetekster der kan gives til elever

Det blev i foråret 2013 brugt som inspirationskursus til Intr-face generalforsamlingen i maj 2013, om hvordan vi på Egaa Gymnasium har valgt at inddrage museologi i undervisningen - og klæde alle lærere på til dette, således at museologi implementeres på skoleniveau.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Materialet nedenfor angår ressourcer til lærere på baggrund af et efteruddannelse/lærerkursus i museologi d. 24. februar 2010 for alle lærere, afholdt af den daværende  Intrfacegruppe (LM, TB, CG og TS)
Materialet fra dette kursus er en ældre version af ovenstående , hvorfor det ikke længere ligger online. Det kan dog rekvireres som zip-fil ved henvendelse til Lise Mark.

Lærerefteruddannelseskursus, museologi, 24/2-2010

  • Museologikompendium ("lektien" til kurset, inkl program)
  • LMs oplæg om museologi (PowerPoint m stikord under slides)
  • Workshop opgaver til Antikmuseet
  • Workshop opgaver til Naturhistorisk Museum
  • Elevkit - materiale til inspiration for lærere der ønsker at
    anvende museologi i egen undervisning

Vil du vide mere findes Museumsgrundbogen - Kunsten at læse et museum af Sally Thorhauge og Ane Hejlskov Larsen på Egaa Gymnasiums AT-hylde.

TAK til Sally og Ane for at lade os bruge materialet i vores kurser.