Uni-C Statistik & Analyse

UNI•C Statistik & Analyse stiller rapporter og nøgletal til rådighed på Undevsningsministeriets hjemmeside. Klik på nedenstående links

Links til rapporter for Egå Gymnasium:

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på  fag og evalueringsform.

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse


Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser

 

Beskrivelse af nøgletallene

Forespørgsler af indholdsmæssig art vedrørende de gymnasiale uddannelser skal rettes til Undervisningsministeriet, Afdelingen for gymnasiale uddannelser, tlf. 3392 5000, eller på e-mail til gym-gymf@uvm.dk

Spørgsmål til de statistiske oplysninger kan rettes til UNI•C Statistik & Analyse, , tlf.: 3587 8300 eller på e-mail til uddannelsesstatistik@uni-c.dk

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform.